Bijles praktijk basisschool

Voorburg, leidschendam en Den haagBijles basisschool omgeving Voorburg, Den Haag en Leidschendam


Bijles juf Maaike is een praktijk aan huis waar kinderen die op de basisschool in Voorburg, Leidschendam of Den Haag zitten terecht kunnen voor professionele bijles.

Wanneer en waarom bijles?

Heeft uw kind moeite met het leren op de basisschool en een extra steuntje in de rug nodig? Dan kan individuele aandacht gericht op de problematiek helpen. Bijles kan net het verschil maken. Bijles juf Maaike (Voorburg, leidschendam en Den Haag) is een praktijk aan huis voor kinderen die een leerachterstand hebben opgelopen om welke reden dan ook:

  • Rekenproblemen
  • Lees en/of spellingproblemen
  • Concentratie- en werkhoudingsproblemen
  • Een ontwikkelingsstoornis zoals: ADHD, autisme of taalproblemen
  • Of soms gaat het simpelweg gewoon even te snel op school

Ik kan uw kind helpen met bijles geven op:

- Taal/lezen:

Spellen

Technisch lezen

Begrijpend lezen en studerend lezen

Cito training spelling

Cito training begrijpend lezen

- Rekenen:

Basisbewerkingen

Automatiseren

Cito training rekenen

- Speciaal voor groep 7 en 8 leerlingen:

Voorbereiding cito entreetoets en/of eindcito

Begrijpend lezen en studerend lezen

Werkaanpak

- Algemeen:

Concentratie- en werkhoudingsproblemen

Tijdens de bijles wordt voortdurend rekening gehouden met ‘wat bij uw kind effect heeft en wat niet’. Tijdens de begeleiding besteed ik aandacht aan verschillende sociaal-emotionele aspecten die bij de leerproblemen een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld problemen met werkhouding, concentratie en gevoelens van onzekerheid of faalangst. De begeleiding kan in mijn praktijk plaatsvinden, maar ook op locatie (bijvoorbeeld op school, indien de school hiervoor toestemming geeft of thuis).Facebook pagina over concentratie- en werkhoudingsproblemen

Tarieven bijles:

Intakegesprek:

Duur: 20 minuten. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Bijles:

€ 40 per les. Een les bestaat uit 50 minuten individuele begeleiding.

Maken van een begeleidingsplan:

Kosten: € 25.

Deze wordt naar u opgestuurd en met u geëvalueerd. Tussentijdse aanpassingen en vorderingen worden uiteraard met u gecommuniceerd. Deze communicatie zal via de mail verlopen.

Bijles aan huis of op school:

€ 50 per les, exclusief reiskosten

(€ 0,20 cent per km).

Tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld conform de richtlijnen van LBGS*. Wijzigingen in tarieven blijven voorbehouden. Bijles is vrijgesteld van de BTW-plicht door de belastingdienst waardoor er geen BTW berekend wordt over het bedrag. Helaas worden de kosten van bijles niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Betaling voorafgaande aan de les of in één keer.

* Landelijk Beroepsgroep voor Gedragsspecialisten.


facebookpagina bijles juf Maaike

Nieuws

September 2016:

In januari starten de CITO toetsen weer! Extra oefenen? Meld je snel aan! De woensdagmiddag begint al vol te raken!

September 2016:

Bijles juf Maaike is open! Alles is klaar! Dit weekend op het Koningin Julianaplein bij de iedere supermarkt en de bibliotheek folders achter gelaten!

Augustus 2016:

In september 2016 opent bijles praktijk juf Maaike haar deuren!

In de tussentijd wordt er hard gewerkt aan het aanschaffen van materialen, het maken van materialen, het maken van folders en het kopen van allerlei benodigdheden! Ik houd U op de hoogte!

More details